ความเห็น 25546

สังเวชนียสถาน (8)

วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.135.68
เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบคุณอาจารย์ขจิต และท่านผู้อ่านทุกท่าน...
  • เชิญชมภาพการถวายจีวรแด่พระพุทธรูปในพระมหาวิหารพุทธคยา การถวายจีวรนี้จะเป็นอุปนิสัยแด่พระนิพพาน การบรรพชาอุปสมบท(บวช) เมื่อยังไม่ถึงฝั่งจะเป็นผู้มีผ้ามาก มีผิวพรรณประณีต มีรูปงาม >>> http://www.gotoknow.org/file/wullopporn/060428-BuddhaJivara.jpg
  • ภาพสนามบินกาย่า โปรดสังเกตว่า เพิ่งสร้างเสร็จไม่นาน รั้วเป็นสังกะสีอยู่ อินเดียปิดประเทศมานาน ล้าหลังทางวัตถุ (hardware) ก้าวหน้าทางซอฟท์แวร์คอมพิวเเตอร์ >>> http://www.gotoknow.org/file/wullopporn/060428-GayaAirport.jpg
  • ภาพไก๊ด์พระ บริเวณทางเข้านาลันทาเก่า >>> http://www.gotoknow.org/file/wullopporn/060428-MonkGuide.jpg
  • ภาพพี่จี๊ด(ทพญ.รัตนาวดี บุปผาเจริญสุข)และผู้แสวงบุญบริเวณประตูเข้านาลันทาเก่า >>> http://www.gotoknow.org/file/wullopporn/060428-NalandaStudents.jpg
  • ภาพพี่จ๋อง(ภก.บุญญาพร ยิ่งเสรี)และการวางก้อนหินตั้งขึ้นข้างทางตามแบบธิเบต การวางหินให้ตั้งขึ้นเป็นการแสดงความเคารพพระเจดีย์ หรือสถานที่สำคัญแบบธิเบต ฝรั่งสนใจพุทธแนวธิเบต >>> http://www.gotoknow.org/file/wullopporn/060428-RajgirRock.jpg