ความเห็น 25465

ประวัติส่วนตัว

อนค์(แม่สอด)
IP: xxx.113.16.241
เขียนเมื่อ 

การก้าวเดินไปตาม เส้นทางของผู้เดินไปก่อน ย่อมปลอดภัยกว่าการเดินออกนอกทาง

การยึดเอาแบบอย่างผู้ประสบความสำเร็จมาเป็นแนวทางย่อมสามารถเป็นสะพานให้เราก้าวไปสู่ความสำเร็จได้