ความเห็น 2545908

มุทิตาจิต

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับแม่ต้อย...มาร่วมแสดงมุฑิตาจิตร จากแดนไกล

อ่านเห็นบรรยากาศที่ละเมียดละไม ใส่ใจในความรู้ของคนจัดการ