ความเห็น 25437

สังเวชนียสถาน (8)

วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.135.68
เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบคุณอาจารย์ขจิต และท่านผู้อ่านทุกท่าน...
  • เฉลย >>> ชายผู้นี้เล่นแอคคอร์เดียน(ดนตรีแขก ฝาพับคือลูกสูบลม คีย์บอร์ดเขาดูสีออกเทาไปด้วยความเก่า)...
  • คนอินเดียมีความสามารถด้านการดนตรี เต้นรำ การละคร และภาพยนต์สูงมาก มีบอลลีวู้ดผลิตหนังขายไปทั่วโลก
  • ภาพนี้แสดงความเป็นวณิพกพเนจร >>> http://www.gotoknow.org/file/wullopporn/060427-people.jpg
  • คนอินเดียมีผมค่อนข้างดก ผู้ชายที่นับถือฮินดูจะมีช่วงเทศกาลโกนหัว โบสถ์จะนำผมส่งนอก ขายเป็นวิก เรื่องนี้ปรากฏใน National Geographic โปรดสังเกต >>> http://www.gotoknow.org/file/wullopporn/060427-people2.jpg
  • ภาพคนรับจ้างขัดรองเท้า ตอนผมเป็นเด็กยังพบอาชีพนี้ในไทย >>> http://www.gotoknow.org/file/wullopporn/060427-ShoePolisher.jpg
  • ภาพรถม้า+เภสัชกรจ๋อง(บุญญาพร ยิ่งเสรี) ท่านผู้นี้เป็นอาจารย์เปียโน เก่งหลายอย่าง >>> http://www.gotoknow.org/file/wullopporn/060427-Jong.jpg
  • ภาพสามเณรีธิเบต ชาวธิเบตนิยมสวดมนต์ทั้งวัน+ทุกอิริยาบถ+นั่งสมาธิ >>> http://www.gotoknow.org/file/wullopporn/Boddhgaya-TibetMonk.jpg