ความเห็น 2540712

หลักเกฑ์และวิธีการเลื่อนเป็นวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ

ใบศรี เนตรสืบสาย
IP: xxx.25.96.73
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณในความอนุเคราะห์ข้อมูลของอาจารย์ และขอชื่นชมความจริงใจที่ท่านมีต่อครู และถ้อยคำดี ๆ ที่ช่วยเตือนสติครูที่กำลังจะทำผลงานค่ะ ว่าขอให้เป็นงานที่เกิดขึ้นเพื่อการพัฒนาเด็กจริง ๆ