ความเห็น 2537525

วีระ พรหมอารักษ์

ถนอมจิต
IP: xxx.26.166.83
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก์ สพป.อด.3

ถนอมจิต จันฤาชัย เจอBlog ท่านโดยบังเอิญ ตอบท่านว่า ส่งรอบที่ 2 แล้ว เมื่อ 16 กันยายน 2554 นี้

ขอท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเช่นเดิม

ขอขอบคุณคะ