ความเห็น 2521072

โปรแกรมเอ็กเซลเปรียบเทียบบำเหน็จบำนาญแบบปกติกับกบข.ใหม่ล่าสุดก่อนตัดสินใจออกมิถุนายน2557นี้

ชัย
IP: xxx.205.165.32
เขียนเมื่อ 

สมาชิก กบข.ที่เป็นทหาร,ตำรวจ ที่ปฏิบัติราชการชายแดน เขาได้วันทวีคูณ แต่เมื่อ กบข.กำหนดให้ไม่เกินวันรับราชการไม่

เกิน 35 ปี เช่น รับราชการตั้งแต่ อายุ 20 ปี จนถึงอายุ 50 ปี อายุราชการ 30 ปี ในระหว่างรับราชการได้มีคำสั่งให้ไป ปฏิบัติงานป้องกันประเทศ (ออกสนาม, ออกชายแดน) 20 ปี (การออกราชการเอาชีวิตไปเสี่ยงต่าง ๆ นา ๆ) รวมมีอายุราชการ 50ปี ถ้าเป็นสมาชิก กบข.ลาออกเมื่ออายุ 50 ปี คิดแล้วได้รับเงินจำนวนเต็ม (เวลารับราชการ คูณ เงินเดือนสุดท้าย หาร 50)แต่เข้า กบข.เขาคิดให้ไม่เกิน 70 เปอร์เซ็นต์ (ให้เวลารับราชให้ แค่ 35 ปี ) หายไป 15 ปี ถ้ารอเกษียญ อายุ 55 ปี หายไป 20 ปี แล้วจะอยู่ปฏิบัติงานไปทำไหม วันรับราชการได้มาก็ไม่สามารถคิดบำเหน็จ/บำนาญได้ ขอลาออกเป็นจาก กบข.ขอแค่ เงินที่หักไป เงินประเดิม และเงินสมทบไม่เอา