ความเห็น 25210

นักเรียนสมัยนี้ ต้องเรียนพิเศษกันทุกคนหรือ

เพิ่มเติมจากคนหนึ่งที่เคยเรียนพิเศษ
IP: xxx.10.102.167
เขียนเมื่อ 

ผู้เขียนได้เรียนพิเศษวิชาฟิสิกส์ซึ่งครูสอนผู้นี้ได้ปูพื้นฐานของหลักการต่างๆทางฟิสิกส์ทำให้ผู้เขียนไม่จำเป็นต้องท่องสูตรมากเกินความจำเป็น และยังสามารถทำให้ผู้เขียนเข้าใจที่มาและวิธีการใช้สูตรพื้นฐานอย่างถูกต้องรวมถึงเป็นพื้นฐานที่ดีในระดับมหาวิทยาลัยด้วย

(ถ้าในเวลานั้นผู้เขียนได้รับการปลูกฝังให้สามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองได้และมีปัจจัยอื่นๆสนับสนุน ผู้เขียนอาจจะไม่จำเป็นต้องเรียนพิเศษ)