ความเห็น 2520937

โครงเรื่องเรียงความ: ประเทศไทยจะก้าวล้ำ คุณธรรมต้องนำความรู้

ศศิกานต์ กีรติประภากุล
IP: xxx.122.112.128
เขียนเมื่อ 

1.คุณธรรม

-ความหมาย

-ความหมายที่มีบุคคลอื่นได้กล่าวไว้

-แตกต่างจากความรู้อย่างไร

2.ความสำคัญของคุณธรรมกับความรู้ในสังคมไทย

-ความสำคัญของคุณธรรมที่มีในสังคม

-ความหมายของความรู้ที่มีในสังคม

3.ถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งขาดไปประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

-ถ้าประเทศไทยขาดคุณธรรมไปอะไรจะเกิดขึ้น

-ถ้าประเทสไทยขาดความรู้ไปอะไรจะเกิดขึ้น

4.บทบาทของบคุณธรรมที่มีในสังคมไทย

-มีการนำความรู้ด้านคุณธรรมหรือความรู้ไปใช้แล้วหรือ

5.ปัจจุบันคนไทยมีความรู้และมีคุณธรรมแล้วหรือยัง