ความเห็น 25206

นักเรียนสมัยนี้ ต้องเรียนพิเศษกันทุกคนหรือ

คนหนึ่งที่เคยเรียนพิเศษ
IP: xxx.10.102.167
เขียนเมื่อ 

จริงๆแล้วการเรียนพิเศษนั้นไม่ใช่เรื่องจำเป็นเลย ถ้ามีองค์ประกอบครบสองอย่างครบถ้วน คือ
1. ครูมีความสามารถในการสอนและอธิบายให้นักเรียนเข้าใจในพื้นฐานต่างๆที่ควรจะรู้เพื่อให้นักเรียนนำไปเป็นหลักในการใช้
2. นักเรียนมีความสนใจใฝ่รู้เรื่องนั้นๆ ซึ่งจะทำให้นักเรียนกะตือรือร้นในการหาคำตอบหรือวิธีการต่างๆ

ยกตัวอย่างจากประสบการณ์ที่ผู้เขียนเคยผ่านมาคือ มีครูของผู้เขียนสามคน คนหนึ่งสอนคณิตศาสตร์และอีกสองคนสอนฟิสิกส์ เป็นโชคดีของผู้เขียนที่มีครูสอนคณิตศาสตร์ที่ค่อนข้างสนใจนักเรียนและเป็นคนที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ข้างต้น ประกอบกับผู้เขียนเป็นมีความสนใจในวิชานี้มาก ทุกครั้งที่มีปัญหาจึงสามารถถามครูคนนี้ได้อย่างกระจ่าง ผู้เขียนจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเรียนพิเศษวิชานี้ ในขณะที่ครูสอนฟิสิกส์ทั้งสองคนนั้นไม่สามารถอธิบายพื้นฐานให้นักเรียนเข้าใจได้ คนหนึ่งเป็นครูสอนพิเศษในสถาบันสอนพิเศษแห่งหนึ่งแต่สอนนักเรียนให้ท่องสูตรมากเกินความจำเป็น อีกคนหนึ่งต้องให้นักเรียนสอน ถึงแม้ว่าผู้เขียนจะมีความสนใจวิชาฟิสิกส์เท่ากับวิชาคณิตศาสตร์อย่างไรผู้เขียนคงต้องใช้เวลานานมากในการทำความเข้าใจกับวิชานี้ ถ้าไม่มีผู้แนะนำ ทำให้ผู้เขียนต้องเรียนพิเศษเพิ่มเติมในวิชาฟิสิกส์ และไม่เป็นที่น่าแปลกใจเพื่อนของผู้เขียนเองหลายคนก็ไม่ได้เรียนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์แต่เกือบทุกคนต้องเรียนวิชาฟิสิกส์ ถึงแม้จะเป็นคนเก่งของชั้นห้อง

ผู้เขียนก็เห็นด้วยกับคุณโอ๋-อโณ ในการปลูกฝังให้เค้าสามารถค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง