ความเห็น 2519282

ไปเปิดบ้าน KM กันเถอะ (5) เปิดบ้าน KM ... ดู KM ของแท้

เขียนเมื่อ 

เรื่องเล่าที่คนเล่ามีตวงตาแห่งความสุขที่ได้ถ่ายทอกสิ่งสำคัญในีวิต แบ่งปันให้คนรับรู้ มีให้เห็นในหลายเวที

การนำเสนอผลงานหรือการทำกิจกรรม เจ้าหน้าที่ ที่เป็นพี่เลี้ยงไปขึ้นเวที ชกแทน หมดสนุก

เรื่องร่วมเวที"เรื่องเล่าชาวใต้" มีเจ้าหน้าที่ทำ เพาว์เวอร์พ้อย มาฉายมาเล่า

แต่มี อสม. จากสตูลท่านหนึ่ง มาเล่า แบบสำเนียง เสียงสตูล เรื่องที่เขา ไปเก็บข้อมูล ไปบอกให้ชาวบ้านเห็นถึงพิษเคมีที่ชาวบ้าน ใช้ กระสอบกระสอบ ข้าวสาร ในข้างสุกในงานต่างๆ

กรรมการฟังภาษาใต้ไม่รู้เรื่อง เสียดายเรื่องเล่าดีๆทำนองนี้ครับ หมอ