ความเห็น 25180

Cop ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่จะสร้างศรัทธาและพลังของกลุ่ม

นิสิต ป.โท
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
อาจารย์หนึ่ง มีความมั่นใจสูงมาก บางครั้งคนเราก้าวพลาดไม่ได้หมายความว่า จะล้ม พลังใจอันยิ่งใหญ่ของตัวอาจารย์เองที่สำคัญที่สุด การเป็นวิทยากรยากยิ่งนัก  ผู้คนจะสนใจในตัววิทยากรได้ต้องมีสิ่งเร้า ผ่อนคลายความตึงเครียดด้วยคำพูดบ้าง (ไม่ใช่สอนอาจารย์น่ะคะ แต่ประสบการณ์ผู้ฟังมักจะเป็นอย่างนั้น) คนไทยไม่เหมือนคนต่างชาติ บางกลุ่มคนไม่รับอะไรใหม่ ๆ ได้ง่าย  ถึงอย่างไร ขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์หนึ่ง อย่าท้อแท้ สู้ค่ะอาจารย์