ความเห็น 2515194

โครงเรื่องเรียงความ: การศึกษาเพื่อชีวิตหรือเพื่อสังคม

พุทธรักษา ทรงพงษ์ (เลขที่ 22)
IP: xxx.87.111.119
เขียนเมื่อ 

เรียงความเรื่อง “การศึกษาเพื่อชีวิตหรือเพื่อสังคม”

1.การศึกษา

1.1.การศึกษาคืออะไร

1.2.เป้าหมายของการศึกษา

1.3.ผลของการศึกษา

2.มีการศึกษาเพื่ออะไร

2.1.เพื่อชีวิต

2.1.1.การศึกษาเพื่อชีวิตคืออะไร

2.1.2.ประโยชน์

2.2.เพื่อสังคม

2.2.1.การศึกษาเพื่อสังคมคืออะไร

2.2.2.ประโยชน์

2.3.ความเกี่ยวข้องระหว่างการศึกษาเพื่อชีวิตและเพื่อสังคม

2.3.1.ทำไมถึงเกี่ยวข้อง

2.3.2.ประโยชน์

3.การศึกษาในปัจจุบัน

3.1.ข้อดี

3.2.ข้อเสีย

3.2.1.การแก้ไข

3.3.ผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษา

3.3.1.การดำเนินชีวิต

3.4.ผู้ที่ได้รับการศึกษา

3.4.1.การดำเนินชีวิต

3.4.2.การนำการศึกษาไปใช้ประโยชน์ต่อ