ความเห็น 2515171

โครงเรื่องเรียงความ: การศึกษาเพื่อชีวิตหรือเพื่อสังคม

จิดาภา ศรีมาจันทร์
IP: xxx.121.179.242
เขียนเมื่อ 

1 จากเป้าหมายที่ทุกคนอยากมี

-1.1 สิ่งที่คนต้องการ

-1.2 สิ่งที่เกิดตามมา

2 สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

-2.1 ความหมายของการศึกษาสำหรับสังคม

-2.2 สิ่งที่สังคมให้กับการศึกษา

-2.3 สิ่งที่การศึกษาตอบแทนสังคม

-2.4 ความตรงกับเป้าหมายที่เราทุกคนต้องการ

-2.5 เกิดอะไรขึ้น

3 สรุปการศึกษาว่าควรเป็นไปเพื่อสังคม

-3.1 สิ่งที่จะเกิดเมื่อทุกคนคิดว่าการศึกษาเพื่อสังคม (มีเป้าหมายร่วม)

-3.2 สิ่งที่จะเกิดตามมา (คนจะไม่เห็นแก่ตัว)

4 สังคมจะให้สิ่งที่เป็นเป้าหมายแก่เราเอง

5สรุป เราจึงควรมีเป้าหมายเพื่อสังคม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนก่อน แล้วเราจะได้สิ่งที่เราต้องการเอง

คิดหัวแทบระเบิด อ๋าา~~