ความเห็น 2515042

โครงเรื่องเรียงความ: การศึกษาเพื่อชีวิตหรือเพื่อสังคม

อุษณีย์ กาญจนจงกล
IP: xxx.90.27.184
เขียนเมื่อ 

เรียงความ " การศึกษาเพื่อตนเองหรือสังคม "

โครงเรื่อง

1.การศึกษา

2.1ความหมายของการศึกษา

2.2การศึกษามีประโยชน์อย่างไร

2.2.1ทำให้เราได้รับรู้สิ่งต่างๆเพิ่มขึ้น

2.3เป้าหมายของการศึกษา

3.การศึกษาเพื่อตนเอง

3.1การศึกษาเพื่อตนเองทำให้เกิดประโยชน์อะไรบ้าง

3.1.1ทำให้มีรายได้

3.1.2มีฐานะที่ดี

3.1.3 มีคนชื่นชม

3.1.4 เลี้ยงครอบครัว

4.การศึกษาเพื่อสังคม

4.1การศึกษาเพื่อสังคมมีประโยชน์อย่างไร

4.1.1ทำให้สังคมเจริญมากขึ้น

5.เมื่อเราเก่ง/มีการศึกษาที่สูงเราจะนำความรู้นั้นไปทำอะไรได้บ้าง

5.1นำไปปรับปรุง/พัฒนาบ้านเมือง

5.2สร้างคนดี

6.ความสำคัญของการศึกษา