ความเห็น 2514990

ระยะสุดท้ายของชีวิต

เขียนเมื่อ 

มาร่วมอนุโมทนาด้วยครับ

ขอชื่นชมการทำบุญให้ผู้อื่น ทำได้ก็ทำครับ เพราะเวลาของเราทุกคนเองก็เหลือตามเหตุและปัจจัยของเรา ซึ่งเป็นได้ทุกกาลครับ

เป็นที่มาของการกำหนดถึงความตายในทุกขณะครับ

ความตายยังคงเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้และเข้าใจ ทำให้คุ้นเคยและเป็นโอกาสให้เตรียมตัวสำหรับการเดินทางในอนาคตกาลครับ

เจริญสุขครับ