ความเห็น 2514780

โครงเรื่องเรียงความ: การศึกษาเพื่อชีวิตหรือเพื่อสังคม

ชนิภา สารสิน
IP: xxx.8.162.233
เขียนเมื่อ 

1.การศึกษา

1.1ประโยชน์ของการซึกษา

1.2การศึกษาในระดับที่ต่างกัน

2.สังคมที่ไม่มีการศึกษา

2.1พัฒนาให้เจริญยาก

2.2บ้านเมืองไม่สงบสุข

3.การศึกษาเพื่อตนเอง

3.1การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

3.2อาชีพการงานที่มั่นคง

3.3เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว

3.3.1ค่าใช้จ่าย รายได้

3.3.2ความรับผิดชอบในครอบครัว

4.ความคิดของคนปัจจุบัน

4.1การแข่งขันในสังคมไทย

4.2คุณธรรมกับการศึกษา