ความเห็น 2514578

ระยะสุดท้ายของชีวิต

เขียนเมื่อ 

ท่องพุทโธ ก่อนสิ้นชีวิตไป

เกิดสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นอย่างน้อยแน่นอน

บารมีของพระ ได้อานิสงส์มาก