ความเห็น 2514396

พลัง KM มีจริง ตอน ๒

เขียนเมื่อ 

เริ่มต้นได้สำเร็จไปด้วยดีแล้ว เวที่ต่อไปต้องสนุกและประทับใจกว่าเดิมอีกคะ