ความเห็น 2513902

พลัง KM มีจริง ตอน ๒

เขียนเมื่อ 

หลักสำคัญที่ผมมุ่งถอดบทเรียนก็คือ คนที่สำเร็จนั้น ต้องเจอกับอะไรมาบ้าง

กว่าจะสำเร็จได้ เขามีที่มาที่ไปอย่างไร

มาเรียนรู้ค่ะ