ความเห็น 2513683

โครงเรื่องเรียงความ: การศึกษาเพื่อชีวิตหรือเพื่อสังคม

รัฐ ชัยพิพัฒน์
IP: xxx.53.12.221
เขียนเมื่อ 

โครงเรื่อง : การศึกษาเพื่อสังคมหรือตัวเอง

1.การศึกษา

1.1 ความหมายของการศึกษา

1.2วัตถุประสงค์การศึกษา

2.การศึกษาเพื่อตนเอง

2.1การศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง

2.2ประโยชน์เมื่อนำการศึกษามาใช้

3.การศึกษาเพื่อสังคม

3.1การนำการศึกษาไปพัฒนาสังคม

3.2กลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์จากการนำการศึกษาไปพัฒนา

4.ผลกระทบต่อสังคมเมื่อประชาชนด้อยการศึกษา

5.การนำจริยธรรมมาควบคู่กับการศึกษา

5.1การนำการศึกษาไปชี้นำสังคมในทางที่ผิด

6.การยกระดับการศึกษาของประชากรให้สูงขึ้น