ความเห็น 25124

ดัชนี้ 9.3 การจัดการความรู้ในองค์กร

วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

ผมตั้งใจให้นำไปประยุกต์ใช้กันทั้งในกลุ่ม 1. ผู้บริหาร 2+3.(อาจารย์ + นิสิต) และ 4. เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ซึ่งประโยชน์ในแต่ละกลุ่มอาจแตกต่างกันไป กลุ่มที่อาจารย์เทียมจันทร์สนใจเป็นพิเศษคือกลุ่ม 2+3. อาจจะเป็นเพราะอาจารย์อยู่ในคณะศึกษาศาสตร์และต้องการที่จะปฏิรูปวิธีการเร๊ยนรู้เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว และถ้าทำได้สำเร็จก็จะมีผลกระทบมากกว่าที่คณะอื่น ๆ เนื่องจากกลุ่มนิสิตของอาจารย์ก็คือคนที่จะต้องออกไปเป็นครูอีกต่อหนึ่ง คือได้เป็นตัวคูณหลายต่อเลยครับ