ความเห็น


เท่าที่จำได้ เมื่อก่อนเคยมีการเชิญประชุมกันเรื่องนี้ โดยท่านรองอธิการบดี ผศ.ดร.วิบูลย์ เป็นประธานและเรื่องก็เงียบหายไป มีการแยกดัชนีเกี่ยวกับห้องปฏิบัติอยู่หลายหัวข้อ ลองตามเรื่องดูนะครับ  สำหรับผมมีความเห็นเพิ่มเติมดังนี้

1. เห็นว่าควรแยกเรื่องคนกับมาตรฐานงานไว้คนละหัวข้อ

2. ลองแจกแจงงานในแต่ละข้อออกมา ให้นิยามว่าจะประเมินแค่ไหน และนำเรื่องพื้นฐานง่ายสุดไว้ระดับแรก และที่ยากสุดไว้ลำดับหลัง ง่ายสุดลองไปดูเกณฑ์ตามมาตรฐานต่าง ๆ มาเป็นแนวทาง

3. นอกจากมาตรฐานวิชาชีพอาจใช้มาตรฐานห้องปฏิบัติการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งยอมรับกัน เช่น มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางแพทย์ มาตรฐานเทคนิคการแพทย์  HA  ISO 15189  หรือ อื่น ๆ  ซึ่งแก่นสารข้างในก็ไม่ต่างกัน คือประกอบด้วยเรื่องของ องค์กรและการบริหาร บุคลากร เครื่องมือห้องปฏิบัติการ การจัดซื้อและการใช้บริการภายนอก การควบคุมกระบวนการ เอกสารคุณภาพ การควบคุมสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด การตรวจติดตามภายใน การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ  แต่การที่จะให้ได้มาตรฐานก็เป็นเรื่องไม่ง่ายครับ

 

 
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี