ความเห็น 2509514

ประโยชน์

chaiwut
IP: xxx.180.63.11
เขียนเมื่อ 

ผมขอแสดงความคิดเห็นเป็นจริง ที่ประเทศไทยมีแต่ความวุ่นวายไม่จบเพราะการสร้างค่านิยมตัวเงิน ทำให่จิตเราใฝ่ต่ำซึ่งไม่รู้ว่าอะไรผิดถูก ดัง รธม.เขียนไว้ดังนี้ ให้องค์กรอิสระ เช่น ปปช. กกต.ผู้ตรวจการแผ่นดิน และสตง.แม้กระทั้งสำนักงานอัยการสูงสุด ถ้าหน่วยงานดังกล่าวทำหน้าที่รับผิดชอบชั่วดี ปัญหาจะไม่เกิด แค่การโยกย้ายตำแหน่งข้าราชการต้องพึง สส.ซึ่ง รธน.เขียนไว้ชัดเจนห้ามนักการเมืองก้าวกาย ขรก.ประจำ และปกป้องเงินประจำตำแหน่งจนไม่ลืมหูตาเห็นผิดเป็นชอบ