ความเห็น 25072

การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองคกรการเงิน...ตอบคำถามข้อ 3 (3.2)

kmm-p
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 

ตอบในเบื้องต้นก่อนนะคะ..ข้อจำกัดในที่นี้คลอบคลุมทุกด้านเลยคะอ.อ้อม ไม่ว่าจะเป็นด้านนโยบาย/กฎระเบียบจากเครือข่าย โครงสร้างคณะกรรมการ ข้อจำกัดเรื่องของเวลา คน สมาชิก กฎระเบียบ กระแสน้ำที่ปลา (กลุ่ม)จะว่ายฝ่าไปมีอุปสรรค/ข้อจำกัดอย่างไรบ้าง ตอนนี้หนูเคเอ็มก็แจ้งเบื้องต้นเท่านี้ก่อนนะคะ..แน่นอนว่าพี่ภีม คงให้คำตอบได้ดีทีเดียว