ความเห็น 2506268

ปัญหาในการทำกิจกรรม TPM

TPM Engineer
IP: xxx.47.22.9
เขียนเมื่อ 

ผมเห็นด้วยกับนายรัก องค์กร ครับ