ความเห็น 25060

มุมมองและความหลากหลาย ของผู้ใช้บริการ

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.135.68
เขียนเมื่อ 
  • ขอขอบคุณอาจารย์วันเพ็ญ...
  • ขอแสดงความชื่นชมข้อคิดแบบใจกว้างของอาจารย์ที่ว่า...
  • ตราบใดที่มีการพูดถึงบริการของเราไม่ว่าทางบวก หรือทางลบ แสดงว่าเรายังอยู่ในใจของผู้ใช้บริการ
  • เชื่อมั่นว่า ห้องสมุดคงจะก้าวไปได้ไกลครับ