ความเห็น 2502579

การดำเนินการ TQF แนวของจุฬาฯ

นิโีรธ
IP: xxx.28.35.130
เขียนเมื่อ 

บูรณาการในกรอบแห่งการแยกส่วน

ทุกอย่างต้องจัดเข้ากรอบแยกส่วนแยกพวกให้ชัดเจนก่อน แล้วค่อยมาบูรณาการ