ความเห็น 2502393

๑๗๒."อาจารย์ใหญ่" ร่างที่ไร้ราคา แต่มีคุณค่าสูงส่ง

เขียนเมื่อ 

นมัสการพระคุณเจ้า

ตอนดิฉันเป็นนักศึกษาอยู่นั้น

ก่อนเริ่มทำการ "lab gross" ( มาจากคำว่า Gross anatomy อันหมายถึง เห็นได้โดยไม่ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์คะ)

ก็ยังหวั่นว่าจะไหวไหม เพราะเป็นคนกลัวผีมากคะ

แต่หลังจากนั้น เดินผ่านห้องเก็บศพ ห้องเก็บอาจารย์ใหญ่ ไปขึ้นเวรตอนดึกๆ ได้สบาย

เพราะระลึกว่าเรากับศพเหล่านี้ ไม่ได้มีจิตพยาบาทต่อกัน ตรงข้ามเป็นความรู้สึกถึงบุญคุณ

ที่จริงแล้ว คนเป็นๆ น่ากลัวกว่ามากคะ