ความเห็น 2501610

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านจากกิจกรรมเทศกาลหนังสือเปลี่ยนชีวิต

เขียนเมื่อ 

เมื่อได้รับมอบหมายการส่งเสริมรักการอ่าน พยายามหาฐานข้อมูลเร่มวางแผน หารูปแบบ จะพยายามทำให้ดีมาก ที่สุด เริ่มทีละด้านก่อน ขอบคุณที่ได้พบการนำเสนอจาก อากู๋