ความเห็น 2500337

คำว่า paste ที่คู่กับ copy ต้องอ่านว่า เพส(ทึ) นะคะ

ด.ญ วนิดา ยินงาม
IP: xxx.53.252.90
เขียนเมื่อ 

ตอนที่เรียนไม่รู้ว่าต้องอ่านว่าเพส เพราะเคยเรียกแต่พาสขอบคุณที่บอกค่ะ