ความเห็น 2495543

โลกจะพินาศจริงหรือไม่ กรณี : เปรียบเทียบกับหลักอัคคัญญสูตร สูตรว่าด้วยการกำเนิดรัฐ และทฤษฎีที่คิดค้นด้วยเผ่ามายา

nulek
IP: xxx.53.36.174
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ขอบุญกุศลที่ท่านได้เผยแพร่ความรู้แก่อื่น โปรดคุ้มครองท่านให้มีแต่ความสุข สงบ ค่ะ