ความเห็น 24955

ชุมชน KFC ทีมงานบ้านผู้หว่าน๒ (๒)

JJ
IP: xxx.147.63.1
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณ อ.อ๋อม ครับ รบกวนติดตามใน

http://gotoknow.org/kfc-baanphuwann2

และ ยินดีรับ "ข้อเสนอแนะ เพื่อร่วมสร้าง สังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา ครับ"

 เริ่มต้น พวกเรา นำประสบการณ์ที่ได้จากบ้านผู้หว่าน ๒ ไปปฏิบัติ เพื่อ พัฒนา ตน ฅน งาน ที่รับผิดชอบก่อนจะเป็นเรื่องที่ประเสริฐ ครับ