ความเห็น 2495357

บทคัดย่องานวิจัย การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาสมการตามขั้นตอนของโพลยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูคณิตรุ่นใหม่
IP: xxx.180.222.13
เขียนเมื่อ 

เป็นรูปแบบงานวิจัย/นวัตกรรม ที่น่่าสนใจมากครับเพราะสามารถนำไปใช้ได้จริงๆๆ