ความเห็น 2487935

หนึ่งหมื่นห้า ความหวังประเทศไทย ปัญญาชน และคนมีความสามารถ

เขียนเมื่อ 

ดีด้วยครับ ขอให้ทำได้สำเร็จ และเป็นผลดีต่อประเทศดังว่า เถอะครับ

แต่หากเป็นไปไม่ได้ ก็ขอให้รวมตัวกันทักท้วง และจำไว้ว่า

พรรคนี้เปลี่ยนชื่อ แต่หลอกลวง อีกครั้งหนึ่งแล้ว