ความเห็น 2487646

บทเรียนการปฎิรูปการศึกษาเข้าสู่แนวทางการรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัยนำร่อง ๖ แห่ง (ตอนที่ ๑)

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะ พี่ใหญ่
  • จากหลักการสู่การปฏิบัติ
  • น่าชื่นชม  ยอดเยี่ยมทุกท่านค่ะ