ความเห็น 2486051

การเรียนรู้จาก "ช้อน"

เขียนเมื่อ 

ทุกสรรพสิ่งในโลก..ล้วนมีที่มา..และที่ไป