ความเห็น 2486036

โปรแกรมฝึกความแข็งแรงของมือสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์

Kr
IP: xxx.87.62.123
เขียนเมื่อ 

13/7/54 ข้าพเจ้าเคยมีประสบการณ์กับบุคคลซึ่งเป็นที่รักป่วยเป็นอัมพฤกษ์ สาเหตุจากมีเบาหวาน ความดัน และเป็นเส้นเลือดตีบ

จากคนที่เคยแข็งแรง อยู่ ๆ แขนขาอ่อนแรงปากเอียง และเคลื่อนไหวตัวไม่ได้จึงรีบพาไปพบแพทย์ สุดท้ายแพทย์ระบุว่าป่วยเป็น "อัมพฤกษ์" ยอมรับว่าตกใจมาก ๆ แต่ด้วยมีสติที่ดีพยายามศึกษาความรู้ และปรนนิบัติกับผู้ป่วยอย่างดี ดังนี้.-

1.ให้ความรัก ความเข้าใจ พูดจาด้วยคำพูดไพเราะ และให้กำลังใจอยู่เสมอ

2.ให้ทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ทานง่าย ย่อยง่าย หลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ควรทานโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมัน

3.จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือที่ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อมือ แขน ขา ให้ผู้ป่วยได้ฝึกเสมอ

4.นวดตัวแขนขาร่างกายสมำเสมอเพื่อเลือดลมจะได้สูบฉีดดีขึ้น ไม่อุดตัน และดูแลทำความสะอาดการขับถ่ายผู้ป่วยโดยไม่รังเกียจ

5 พาผู้ป่วยไปพักผ่อน ท่องเที่ยว ในบรรยากาศธรรมชาติ หรือสถานที่ ๆ คิดว่าผู้ป่วยชอบ จิตใจจะได้สดชื่นเบิกบาน

6.ทำบุญร่วมกันกับผู้ป่วย เช่น ตักบาตร ถวายสังฆทาน ไปวัด บริจาคทาน ฟังธรรม

7.ก่อนนอนสวดมนต์ร่วมกับผู้ป่วย แม้ว่าผู้ป่วยจะยังพูดไม่ค่อยชัด และเปิดเทปธรรมมะให้ฟังในเวลานอน

ข้าพเจ้าได้ปฏิบ้ติด้วยความรัก ความห่วงใย อย่างใกล้ชิด สุดท้าย มือท่านขยับได้ ตักอาหารได้ ลุกขึ้นเดินเองได้ พูดสวดมนต์ได้

"ความรัก ความห่วงใย ความผูกพัน การปฎิบัติต่อผู้ป่วยผู้เป็นที่รักอย่างดี สุดท้าย อัมพฤกษ์ ก็หายได้" ด้วยความปรารถนาดี..