ความเห็น 2485249

การเรียนรู้จาก "ช้อน"

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ..ขอเติม : ข้อ 8. มีความคงทนต่างกัน