ความเห็น 248494

สวรรค์อยู่ที่การทำงานนี่เอง

เขียนเมื่อ 
  • อธิบาย อิทธิบาท ๔ ได้กระชับ และเข้าใจได้ง่าย ต๋าหว้าง เลยครับ
  • สาธุ สาธุ สาธุ