ความเห็น


ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความประสงค์จะเข้ารับการบำบัดรักษาที่สถาบันธัญญารักษ์ และต้องการใช้สิทธิบัตรทองในการบำบัดรักษาหรือต้องการทราบข้อมูล รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการใช้สิทธิในการรักษาพยาบาล กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์มีความยินดีที่จะให้คำปรึกษา และให้ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องค่ะ  และจากการรวบรวมข้อมูลพบว่ามีผู้ป่วยและญาติจำนวนมากที่ให้ความสนใจในเรื่องการใช้สิทธิ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์จึงได้ดำเนินการจัดพิมพ์เอกสารแผ่นพับเรื่อง บัตรทองกับผู้ป่วยยาเสพติดขึ้นเพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจอีกทางหนึ่ง  ส่วนในกรณีที่ผู้ป่วยหรือญาติที่นำเอกสารเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองในการบำบัดรักษามาที่สถาบันธัญญารักษ์ ...เราได้รับความร่วมมือจากงานเวชระเบียนในการรับเรื่องและเอกสารจากผู้ป่วย นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเงินในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการประสานงานกับหน่วยงานที่ส่งผู้ป่วยมาบำบัดรักษาค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี