ความเห็น 2482673

น้องนะ: ผมศรัทธาในการกระทำ

เขียนเมื่อ 

ณิชยาวดี สุวรรณศรี

  • อย่าถึงกับ อบรมทำงานกันไม่หลับไม่นอน นะครับ
  • ดูแลตนเองให้ดี แล้วจะมีแรงดูแลผู้อื่นได้ครับ