ความเห็น 2482006

การวิจัยและพัฒนา (R&D)

toey
IP: xxx.26.124.149
เขียนเมื่อ 

อยากทราบวิธีดำเนินการ หรือกระบวนการในการดำเนินการค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ