ความเห็น 2481733

การดำเนินการ TQF แนวของจุฬาฯ

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยนะครับ ที่ทำแบบอย่างที่ดีไม่ใช่กรอกใส่แต่กระดาษ กระดาษเป็นตั้งๆ