ความเห็น 2479631

ดอกไม้บานในสวน

เขียนเมื่อ 

ภาพดอกไม้ สวยสด หมดจดนัก 
เหมือนความรัก ปักใจ ไม่เสื่อมถอย 
มีทั้งสวย  มีรวยหอม ดมดอมคอย
เหมือนชะรอย เป็นมด  สะกดตาม