ความเห็น 2479434

น้องนะ: ผมศรัทธาในการกระทำ

เขียนเมื่อ 

ชอบประโยคนี้ "ไม่ได้รอให้ต้องเก่งก่อนแล้วจึงลงมือทำ แต่ใช้วิธีทำไป เรียนรู้ไป"