ความเห็น 2476442

วัดป่าถ้าวัวสุญญตา สำนักปฏิบัติธรรม อันดับที่ ๑ ใน ๕ ของโลก กับโครงการเสริมสร้างศีลธรรม ฯ

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีครับครูดอย
  • ดีใจนะที่สมัครสมาชิก km แล้ว
  • ตรวจสอบแล้วด้วยดีมาก
  • อย่าลืมเล่าเรื่อง แลกเปลี่ยนกันด้วยนะคะ