ความเห็น 2471839

สิทธิในความเป็นส่วนตัว

เขียนเมื่อ 

ตอบ คุณpui

ความผิดนั้นตามกฎหมาย ถือว่าเป็นความผิดฐานการหมิ่นประมาทค่ะ

เนื่องจากเป็นการกล่าวความเป็นเท็จให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย

โดยการกระทำดังกล่าวมีความผิดทั้งทางอาญา และทางแพ่ง

ส่วนหลักฐานการเอาความผิดนั้น สามารถตรวจสอบจาก เลข IP

ของบุคคลที่ตั้งบล็อกดังกล่าวได้ (ในส่วนนี้อาจต้องดำเนินการ

โดยศาลค่ะ)