ความเห็น 2469843

วัดป่าถ้าวัวสุญญตา สำนักปฏิบัติธรรม อันดับที่ ๑ ใน ๕ ของโลก กับโครงการเสริมสร้างศีลธรรม ฯ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

พอดีผมสมัคร KM เรียบร้อยแล้วครับ

ชื่อเฉลิมศักดิ์ เยาวโสภา

โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ