ความเห็น 2466970

มิชิแกน (๑): เหิรฟ้าท้าทายฝัน

เขียนเมื่อ 

การใช้ชีวิตในต่างแดน ย่อมเหงา แต่ท้าทาย

ความมั่นคงของชีวิตน่าดู